Anunțuri

Procedura proprie de achizitii Asociatia Triangulum – 15.07.2020


Proiect: “Șofran – Cultură culinară”

Anunț achiziție directă servicii de amenajare spațiu – 23.10.2020
Anunț achiziție directă servicii de amenajare spațiu – 22.07.2020
Anunț achiziție directă servicii de documentare – 22.07.2020
Anunț achiziție directă servicii de organizare seminarii online – 22.07.2020
Anunț achiziție directă servicii organizare conferințe online – 22.07.2020

Achizitie procedura proprie – servicii de documentare video, comunicare și promovare

1. Anunt de participare – servicii de documentare video, comunicare si promovare – 22.07.2020
2. Caiet de sarcini – servicii de documentare video, comunicare și promovare – 22.07.2020
3. Formulare – servicii de documentare video, comunicare si promovare – 22.07.2020
4. Proiect de contract – servicii de documentare video, comunicare si productie – 22.07.2020
5. Anunt de atribuire contract servicii de documentare video, comunicare si promovare – 03.08.2020


-ANUNȚ 12.03.2020


-ANUNȚ 03.02.2020


Proiect „ȘOFRAN – Festival Interetnic de Gusturi Culinare și Muzicale”


-Anunt achizitie directa servicii de amenajare, pregatire si dotare festival – 22.07.2019
-Anunt achizitie directa servicii de productie festival – 22.07.2019
-Anunț achiziție directă servicii de realizare și găzduire website – 22.07.2019
-Anunț achiziție directă servicii de comunicare și promovare -19.07.2019
-Anunț achiziție directă servicii producție materiale promovare – 15.07.2019
-Anunt achizitie directa servicii de documentare si realizare continut fotografii – 15.07.2019

 


Anunț de atribuire nr. 23/27.03.2019

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de elaborare strategie nr. 27/27.03.2019, cu următoarele date:

Prestator: SC TAMI GRUP SRL
Obiectul achiziției: Servicii de elaborare strategie
Valoare contract: 28.250 euro

Cod CPV: 79311200-9 Servicii de realizare de studii

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire nr. 09/20.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de proiectare și găzduire website nr. 12/20.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC NETVIBES SRL
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare și găzduire website
Valoare contract: 3.500 euro

Cod CPV: 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operare de site-uri WWW (World Wide Web), 72413000-8 Servicii de design pentru site-uri web (www), 72267000-4 Servicii de întreținerea și reparații de software, 30211300-4 Servicii pentru platforme informatice

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire nr. 11/20.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de promovare și publicitate nr. 11/20.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC CHRISTINE BUSINESS CENTER SRL
Obiectul achiziției: Servicii de promovare și publicitate
Valoare contract: 7.000 euro

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanie de publicitate, 79342200-5

Servicii de promovare

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 10.12.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de realizare materiale informative nr. 20/10.12.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL
Obiectul achiziției: Servicii de realizare materiale informative
Valoare contract: 29.155 euro, cu TVA

Cod CPV: 79800000-2 Imprimare și servicii conexe, 79810000-5

Servicii imprimare, 79961300-1 Servicii de fotografie specializata

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 23.11.2018

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii servicii de filmare si post productie de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii nr.42 din 22.11.2018 cu urmatoarele date:

– Furnizor: SC Freedom Media SRL

– Obiectul achizitiei: 92111250-9 – Producţie de filme de informare

– Valoarea achizitiei: 4000 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achiziție directă

Anunț de atribuire 22.11.2018

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii servicii de traducere de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii nr.40 din 21.11.2018 cu urmatoarele date:

– Furnizor: SC ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL

– Obiectul achizitiei: 79530000-8 Servicii de traducere

– Valoarea achizitiei: 1700 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achiziție directă

Anunț de atribuire 05.10.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de organizare evenimente nr. 14/05.10.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC TONYRO HOLIDAYS SRL

Obiectul achiziției: Servicii de organizare evenimente

Valoare contract: 14.000 euro

Cod CPV: 79952000-2 Servicii de organizare evenimente

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 19.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de furnizare echipamente nr. 10/19.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC MONIKA OFFICE SRL

Obiectul achiziției: Furnizare echipamente (scaune directoriale, dulapuri, hard disk server, baterii ups)

Valoare contract: 5.474 euro, cu TVA

Cod CPV: 39112000-0 Scaune, 39132100-7 Dulapuri de arhivare, 48822000-6 Server pentru calculatoare, 31440000-2 Baterii

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 17.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de traducere și interpretariat nr. 06/17.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC SOCEX SRL

Obiectul achiziției: Servicii de traducere și interpretariat

Valoare contract: 5.319,30 euro, cu TVA

Cod CPV: 79530000-8 Servicii de traducere, 79540000-1 – Servicii interpretariat

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 17.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de documentare și cercetare nr. 05/17.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC ROMÂNIA PITOREASCĂ SA

Obiectul achiziției: Servicii de documentare și cercetare

Valoare contract: 33.915 euro, cu TVA

Cod CPV: 79315000-5 Servicii de cercetare socială, 79131000-1 Servicii de documentare, 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 13.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de comunicare nr. 03/13.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC ARTE DEVELOPMENT&MANAGEMENT SRL

Obiectul achiziției: Servicii de comunicare

Valoare contract: 33.915 euro, cu TVA

Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare, 79416200-5 Servicii de consultanță în relații cu publicul, 79971100-2 Servicii de finisare a cărților, 79971200-3 Servicii de legare, 79800000-2 Imprimare și servicii conexe, 79810000-5 Servicii imprimare

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 11.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de contabilitate nr. 02/11.09.2018, cu următoarele date:

Prestator:SC ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL

Obiectul achiziției:Servicii de traducere și interpretariat

Valoare contract: 11.662 euro, cu TVA

Cod CPV:79211000-6 Servicii de contabilitate

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț de atribuire 10.09.2018

În vederea implementării proiectului „The Joint Strategy for the Touristic Development of the Giurgiu-Ruse Area”, Cod proiect: ROBG-501, în calitate de beneficiar, Asociația Triangulum – Filială, a semnat Contractul de prestări servicii de consultanță în achiziții publice nr. 01/10.09.2018, cu următoarele date:

Prestator: SC ANA AMUN EXPERT SRL

Obiectul achiziției: Servicii de consultanță în achiziții publice

Valoare contract: 6.664 euro, cu TVA

Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor

Procedura de atribuire: Achiziție directă

Anunț-30.11.2017

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii servicii de filmare si post productie de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii nr.9 din 28.11.2017 cu urmatoarele date:

– Furnizor: ASOCIATIA CULTURA SI IMAGINE

– Obiectul achizitiei: 92111250-9 – Producţie de filme de informare

– Valoarea achizitiei: 4000 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achizitie directa

Anunț-16.08.2017

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii realizare platforma Web de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii nr.8 din 24.04.2017 cu urmatoarele date:

– Furnizor: SC GLOBAL MANAGEMENT ARTE SRL

– Obiectul achizitiei: Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta, CPV: 72000000-5

– Valoarea achizitiei: 6800 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achizitie directa

Anunț-25.05.2017

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii de organizare evenimente de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii de organizare evenimente nr.7 din 22.05.2017 cu urmatoarele date:

– Furnizor: SC NOVA TRAVEL SRL

– Obiectul achizitiei: servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5

– Valoarea achizitiei: 2100 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achizitie directa

Anunț-28.04.2017

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii tipografice de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii tipografice nr.2 din 25.04.2017 cu urmatoarele date:

– Furnizor: PPB-AUTO GO CORPORATION SRL

– Obiectul achizitiei: Servicii Tipografice cod CPV 79810000-5

– Valoarea achizitiei: 4860 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achizitie directa

Anunț-27.04.2017

Anunt privind semnarea unui Contract de prestare servicii de consultanta juridica de catre Asociatia Triangulum Filiala in cadrul proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179

In vederea implementarii proiectului “Heightened Information and Resources for Employability Development”cod proiect: 16.4.2.013 eMS ROBG-179, in calitate de Beneficiar ASOCIATIA TRIANGULUM FILIALA a semnat contractul de prestari servicii de consultanta juridica nr.1 din 24.04.2017 cu urmatoarele date:

– Furnizor: RACLARU BUJOR – Cabinet de Avocat

– Obiectul achizitiei: servicii de consultanta juridica cod CPV 79810000-5

– Valoarea achizitiei: 15700 EUR, continand TVA

– Procedura aplicata: Achizitie directa